Click here to download Adobe Flash Player for proper displaying of this page...
Home Studenci
Studenci
Bezpieczeństwo Nawigacji w symulatorze CIRM

Do pobrania pliki:

1) Regulamin zajęć w CIRM 

Instrukcja obsługi urządzeń nawigacyjnych w CIRM (MTEC familiarization) i procedury kontrolne urządzeń nawigacyjno-manewrowych (pre-departure checklist) oraz tematyka zajęć:

2) Instruction 0 - familiarization.pdf 

3) II IRM, MSI, PM, RAT stacjonarni - tematy.pdf

4) III TM stacjonarni - tematy.pdf

5) IV TM niestacjonarni - tematy.pdf

MPDM, Standardowe słownictwo komunikacji morskiej, STCW Code:

6) Colregs

7) Standard Marine Communication Phrases

8) Log Book Entries

9) Log Book Abbreviations

10) STCW Code 1995

Instrukcje do ćwiczeń z BN:

11) Instrukcja nr 0 

12) Instrukcja nr 1 

13) Instrukcja nr 2 

14) Instrukcja nr 3 

15) Instrukcja nr 4 

16) Instrukcja nr 5 

17) Instrukcja nr 6 

 
Nawigacja

Do pobrania prezentacja z wykładów:

1) Dokładność pomiarów nawigacyjnych

 
Geodezja Satelitarna

Do pobrania zagadnienia z wykładów:

1) Obszar badawczy i zadania geodezji satelitarnej

2) Ruch i położenie satelity

3) Pomiary sytuacyjno-wysokościowe z obserwacji satelitarnych

4) Przeznaczenie, architektura, sygnał i serwisy GPS

5) Współczynniki DOP w obserwacjach satelitarnych

6) Alternatywne do GNSS metody obserwacji satelitarnych

7) Typowe konfiguracje odbiorników geodezyjnych

8) Źródła błędów w pomiarach GNSS

9) Projektowanie kampanii pomiarowej GNSS

10) Rozporządzenie MAiC w sprawie osnów geodezyjnych

11) Poradnik dla użytkownika ASG-EUPOS

12) Podręcznik użytkownika ASG-EUPOS - zalecenia techniczne

Link do geoforum.pl - dodatek GEODETA-NAWI z artykułami prof. Śledzińskiego:

1) Geoforum - dodatek Nawi

Link do rozprawy prof. Jarosława Bosego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

1) Precyzyjne opracowanie obserwacji GPS

Link do publikacji o wyrównaniu obserwacji statycznej w trybie postprocessingu, z nawiązaniem do sieci ASG-EUPOS przy pomocy odbiorników CHC:

1) Procedura wyrównania obserwacji statycznej GPS

Do pobrania materiały ćwiczeniowe:

1) Wyznaczenie chwilowego położenia satelity z danych RINEX

2) Format danych RINEX

Do pobrania oprogramowanie planowania pomiarów GNSS z instrukcjami:

1) Fugro - GeoSkyII , instrukcja

2) Trimble Planning , instrukcja

Instrukcja do aplikacji GNSS Internet Radio i link do pobrania aktualnych aplikacji NTRIP:

1) GNSS Internet Radio - instrukcja

2) GDC - GNSS Data Center

Instrukcje do odbiornika GPS-RTK Topcon Legacy-E:

1) Topcon PCCDU

2) Topcon Legacy-E Data Sheet

3) Topcon Controller

Instrukcja do odbiornika GPS-RTK CHC X90:

1) Landstar 5.03

Pliki z danymi pomiarowymi:

1) GPS.txt

2) Waly_Chrobrego.tlsv

3) PP_Survey.txt , A.txt

 
Manewry Portowe w symulatorze CIRM

Do pobrania pliki:

Bridge posters z charakterystykami manewrowymi statków własnych w ćwiczeniach MP:

1) TANK09L  Pilot Card 

2) TANK06L  Pilot Card 

3) BULKC11L  Pilot Card 

Wybrane techniki manewrowania statkiem dwuśrubowym i aktywne hamowanie statku sterem (rudder cycling):

4) Podchodzenie do nabrzeża burtą 

5) Obracanie statku dwuśrubowego 

6) Hamowanie etapowe - rudder cycling 

 
Matematyka Stosowana

Do pobrania wybrane zagadnienia z wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych:

1) Procedury numeryczne 

2) Optymalizacja liniowa 

3) MATLAB 

4) Applied Numerical Methods with MATLAB by Steven C. Chapra - link do prezentacji i plików źródłowych

5) Wyznaczenie pozycji metodą najmniejszych kwadratów - dane dla przykładu GPS

 
Metrologia

Do pobrania zagadnienia z wykładów:

1) Pojęcia podstawowe , International Vocabulary of Metrology - VIM 

2) Obliczenia na liczbach przybliżonych 

3) Metody pomiarowe 

4) Charakterystyki podstawowych przyrządów pomiarowych 

5) Miary dokładności 

6) Powtarzalność i odtwarzalność pomiarów 

7) Przenoszenie niepewności 

8) Pomiar czasu i częstotliwości 

9) Organizacja eksperymentu pomiarowego

10) Pas ruchu statku - transformacje danych pomiarowych 

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:

1) Pomiary przyrządami z noniuszem

2) Metoda pomiarów bezpośrednich na przykłądzie pomiarów dalmierzem, Instrukcja obsługi dalmierza

3) Miary dokładności - błąd kołowy systemów pozycyjnych na jednostkach DP

4) Analiza powtarzalności i odtwarzalności pomiarów

5) Analiza statystyczna wyników pomiarów pozycji GNSS

6) Analiza karty kontrolnej dla procesu manewrowania statkiem, aplikacja wyliczająca parametry pasa ruchu statku

 
Nawigacyjne Systemy Satelitarne

Do pobrania zagadnienia z wykładów:

1) Wykład 01 - fala elektromagnetyczna i jej propagacja 

2) Wykład 02 - linia pozycyjna 

3) Wykład 03 - systemy odniesienia 

4) Wykład 04-06 - GPS 

5) Wykład 07-08 - DGPS 

6) Wykład 09 - Glonass

7) Wykład 10 - Galileo

8) Wykład 11-13 - AIS

9) Wykład 12 - standard NMEA i VDM 

10) Standardy pracy i dokładności GPS - 2008

 
Systemy Nawigacyjne w symulatorze CIRM

Do pobrania pliki:

Publikacje IMO:

1) Res. A915 (22) - standardy przyszłościowe GNSS

2) Klasyfikacja DPMSC/Circ.645

Publikacja P. Zalewskiego i  A. Tomczaka:

3) Analiza błędu wyznaczania kursu rzeczywistego statku technikami GPS

 


Akademia Morska w Szczecinie www.am.szczecin.pl 

Valid XHTML 1.0 Transitional