Click here to download Adobe Flash Player for proper displaying of this page...
Home Koło naukowe
Koło naukowe systemów dynamicznego pozycjonowania

 

KNSDP powstało 03.10.2011 r. na wniosek dr inż. Pawła Zalewskiego z dn. 01.06.2011 r. Koło zrzeszało na początku działalności 30 studentów – członków zwyczajnych oraz trzech członków wspierających. Posiedzenia odbywają się raz na kwartał a spotkania indywidualne raz na miesiąc, zgodnie ze statutem.

Na zebraniu marcowym (08.03.2012) wybrano władze koła – nowym prezesem został student II roku studiów magisterskich na kierunku Transport morski – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Panowie Arkadiusz Tomczak oraz Rafał Gralak, jako pracownicy dydaktyczni, pozostali członkami wspierającymi. Z racji na ukończenie studiów oraz praktyki morskie części poprzednich członków odnotowano ogólny spadek aktywności koła naukowego. W ramach spotkania udało się pozyskać pięciu studentów drugiego roku, zainteresowanych działalnością w kole naukowym.  Omówiono cele, przedstawiono statut oraz przyjęto plan rozwoju na rok 2012.

Cele założone

 • Rozwój zainteresowań naukowych wśród członków koła, a w szczególności:
  • metody pozycjonowania w praktyce,
  • symulacje komputerowe jednostek pływających oraz czujników i systemów pozycyjnych,
  • kwantyfikacja bezpieczeństwa i analiza procedur na jednostkach DP,
  • integracja i fuzja danych, metody pomiarowe.
 • Udział członków koła w pracach Centrum IRM a w szczególności pracach wdrożeniowo-badawczych związanych z tematyką dynamicznego utrzymywania jednostek na pozycji oraz integracją danych pomiarowych.
 • Organizowanie cyklicznych otwartych spotkań promujących działanie koła wśród studentów.
 • Utworzenie strony internetowej w ramach CIRM informującej o działalności koła.
 • Szkolenie/badania terenowe w zakresie metod pomiarowych w DP i górnictwie morskim.
 • Organizacja i uczestnictwo w seminariach i warsztatach prezentujących osiągnięcia naukowe pracowników nauki AM Szczecin, oraz innych uczelni.
 • Rozwój indywidualnych zainteresowań członków koła.
 • Działania mogące przyczynić się do promocji uczelni oraz ułatwić dostęp do informacji z zakresu metod pozycjonowania oraz jednostek DP. Projekt ogólnodostępnej aplikacji na urządzenia mobilne.

 

 
Lista tematów prac dyplomowych możliwych do zrealizowania w ramach działalności KNSDP

 

Analiza wierności modelowania błędów systemów pozycyjnych w symulatorze dynamicznego pozycjonowania K-Pos – Polaris

Analysis of reliability of reference systems errors modeled in K-Pos – Polaris dynamic positioning simulator.

Analiza dostępności i zastosowań wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS na torze wodnym Świnoujście-Szczecin.

Analysis of accessibility and application of multifunctional precise satellite positioning system ASG-EUPOS on Świnoujście-Szczecin fairway.

Weryfikacja kryteriów funkcji oceny zdolności manewrowej statku w systemie DP.

Verification of criteria used for evaluation of vessel’s manoeuvrability in DP system.

Badanie możliwości wykorzystania oprogramowania nawigacyjno-hydrograficznego NaviPac w nawigacji morskiej i pilotażowej.

Usage of navigation-hydrographic NaviPac software in open-sea and pilot navigation.

Algorytm kalibracji systemów pozycyjnych na jednostce DP.

Algorithm of reference systems calibration on DP units.

Monitorowanie jakości pomiarów pozycyjnych przez system sterujący DP.

Monitoring quality of position measurements by DP control system.

Analiza redundancji sygnałowej i sprzętowej w systemach DP.

Analysis of signal and hardware redundancy in DP systems.

Metody weryfikacji dokładności systemów DGNSS w aspekcie zastosowań „offshore”.

Methods of accuracy verification of DGNSS systems in ‘offshore’ application.

Zasady wyznaczania pozycji obiektu z wykorzystaniem podwodnego akustycznego systemu pozycyjnego typu USBL.

Principles of position fixing using USBL underwater acoustic positioning system.

Analiza funkcjonalności symulatora systemu hydroakustycznego Kongsberg A-POS.

Analysis of functionality of Kongsberg A-POS hydroacoustic system simulator.

Analiza wierności modelowania błędów systemów pozycyjnych w symulatorze dynamicznego pozycjonowania K-Pos – Polaris

Analysis of reliability of reference systems errors modeled in K-Pos – Polaris dynamic positioning simulator.

Estymacja współrzędnych pozycji z wykorzystaniem ważonej metody najmniejszych kwadratów.

Estimating position coordinates using weighted least square method.

Założenia budowy systemu kontroli względnego ruchu trapu łączącego platformę wiertniczą i hotel pływający („floatel”).

Assumptions for creating a system to control relative movements of gangway connecting oil-rig and floatel.

Wykorzystanie astronawigacyjnych metod wyznaczania pozycji we współczesnej nawigacji.

Usage of astronavigation positioning methods in contemporary navigation.

 


Akademia Morska w Szczecinie www.am.szczecin.pl 

Valid XHTML 1.0 Transitional