Click here to download Adobe Flash Player for proper displaying of this page...
Home
Witamy na stronie Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego

Mostek główny symulatora CIRMCentrum Inżynierii Ruchu Morskiego

znajdujące się na 4 piętrze Akademii Morskiej w Szczecinie (przy Wałach Chrobrego) oferuje szkolenia nawigacyjne zgodne z konwencją STCW oraz szeroki zakres prac naukowo-badawczych inżynierii ruchu morskiego na akwenach otwartych i ograniczonych. Centrum obejmuje laboratoria współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektów "Budowa Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego w Akademii Morskiej w Szczecinie (CIRM)" oraz "Centrum Technologii Nawigacyjnych na potrzeby innowacyjnej gospodarki morskiej (CTN)".

Laboratoria zbudowane i wyposażone w ramach projektu CTN przedstawione są na stronie: www.ctn.am.szczecin.pl

Symulator nawigacyjno-manewrowy statku w CIRM składa się z:

–    jednego wielozadaniowego symulatora mostka nawigacyjnego statku o projekcji wizji w zakresie 270°, wyposażonego  w rzeczywisty i symulowany ekranowo sprzęt nawigacyjno-manewrowy w tym konsole ARPA i ECDIS oraz DP klasy 2,

–   dwóch wielozadaniowych symulatorów mostka nawigacyjnego statku o projekcji wizji w zakresie 120°, wyposażonych  w rzeczywisty i symulowany ekranowo sprzęt nawigacyjno-manewrowy w tym jedną konsolę manewrowo-sterową pędników Voith-Schneider,

–   dwóch symulatorów z jednomonitorową projekcją wizji wyposażonych w symulowany ekranowo sprzęt nawigacyjno-manewrowy,

–   pomieszczenia do omówienia zajęć (debriefing).

Aplikacja modelowania hydrodynamicznegoSprzęt i oprogramowanie symulatora nawigacyjno-manewrowego  to system Polaris firmy Kongsberg Maritime AS, który otrzymał certyfikat DNV zgodności z wymaganiami konwencji STCW’95 o szkoleniu załóg i pełnieniu wacht (zgodność z sekcją A-I/12, sekcją B-I/12, tabelą A-II/1, tabelą A-II/2 oraz tabelą A-II/3).

Plik pdf z certyfikatem DNV dla systemu Polaris

Do budowy własnych modeli statków służy aplikacja modelowania hydrodynamicznego. Narzędzie to umożliwia tworzenie niemal dowolnych typów statków oraz samolotów i śmigłowców (sterowanie przynajmniej dwoma silnikami i śrubami o stałym skoku, śrubami nastawnymi, pędnikami azymutalnymi; sterami klasycznymi, aktywnymi oraz strumieniowymi - z gotowością pracy DP) o wysokiej wierności hydrodynamice w 6 stopniach swobody (ruch postępowy i burtowy, myszkowanie, kołysanie, kiwanie, nurzanie).

 

 

Aplikacja Multi-Gen

 

 

Wizualizacje statków własnych i obcych oraz akwenów tworzone są w środowisku grafiki trójwymiarowej Multi-Gen™.
Akweny szkoleniowe lub badawcze składają się z następujących baz danych połączonych z rzeczywistym i symulowanym ekranowo sprzętem nawigacyjno-manewrowym oraz hydrodynamicznymi modelami statków i obiektów pływających: baz danych ech radarowych, baz danych głębokości, oznakowania nawigacyjnego, zobrazowania wizji, wiatru, falowania, prądów, pływów, urządzeń odbojowych, śluz, brzegów, danych Navtex, DGPS oraz VTS.

 

Plan pomiesczeń CIRM

 

Centrum IRM dysponuje aktualnie dziesięcioma bazami danych obszarów morskich w tym ośmiu europejskich: Cieśniny Gibraltarskiej, Kanału La Manche, Europortu, Hamburga, Cieśnin Duńskich (Great Belt, Little Belt), Świnoujścia, Ystad oraz kilkunastoma modelami statków własnych w tym gazowców i jednostek oceanotechnicznych z systemami DP.

Centrum IRM może prowadzić następujące kursy szkoleniowe IMO:
–   obsługi radaru i ARPA na poziomie operacyjnym i zarządzania (kursy modelowe 1.07, 1.08)
–   symulatorowy współpracy na mostku nawigacyjnym (kurs modelowy 1.22)
–   obsługi ECDIS (kurs modelowy 1.27)
–   obsługi zintegrowanych systemów nawigacyjnych mostka (kurs modelowy 1.32)
–   obsługi automatycznego systemu identyfikacji AIS (kurs modelowy 1.34)

oraz akredytowane przez NI:

– DP Basic (Induction)
– DP Advanced (Simulator)

Prowadzimy również zajęcia w ramach kursów "chiefowskich" (management level), kapitańskich i manewrowania specjalistycznego (ship handling of large ships, ships with unusual characteristics, twin srew, tugs). Kontakt: +48914809716, +48914809717.

W dziedzinie naukowej Centrum IRM może analizować bezpieczeństwo żeglugi na dowolnym akwenie otwartym i ograniczonym na podstawie rejestrowanych kilkudziesięciu parametrów statków własnych i obcych w odniesieniu do badanego obszaru (rejestrowane parametry to między innymi: pozycje statków, prędkości nad dnem, kąty drogi nad dnem, prędkości po wodzie, kąty drogi po wodzie, kursy, prędkości kątowe, nastawy urządzeń manewrowych – napędu, sterów, kotwic, cum, wymuszenia zewnętrzne oraz oddziaływania holowników).

 
Foldery reklamowe Centrum IRM

Do pobrania prospekty reklamowe Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego:

Folder reklamowy Centrum IRM.pdf  |  Brochure advertising MTE Centre.pdf

 
Akademia Morska w Szczecinie www.am.szczecin.pl 

Valid XHTML 1.0 Transitional