Click here to download Adobe Flash Player for proper displaying of this page...
Home Aktualności
Aktualności
Kurs e-learningowy dla Kongsberg Maritime

W 2015 roku zespół badawczo-naukowy pracowników Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego opracował dla firmy Kongsberg Maritime AS kurs e-learningowy dla systemów K-Bridge i K-Nav ECDIS. Materiał kursu odpowiada dwudniowemu szkoleniu, które do tej pory było oferowane przez firmę Kongsberg tylko w formie kursu stacjonarnego.

Pełna informacja prasowa:

https://www.km.kongsberg.com/ks/web/nokbg0238.nsf/AllWeb/3DD760249A25C09EC1257FA000344274?OpenDocument

 
Konferencja MTE 2013

15. Międzynarodowa Konferencja Inżynierii Ruchu Morskiego odbędzie się 16-18. października 2013 r. w Świnoujsciu. Konferencja jest organizowana przez Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego i Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie. Serdecznie zapraszamy wszystkich zajmujących się pracą badawczą o tematyce morskiej. Konferencja będzie okazją do wymiany i poszerzenia wiedzy w wielu tematach.

 
Akredytacja NI

17 maja 2011 r. Akademia Morska w Szczecinie uzyskała akredytację NI na prowadzenie szkoleń wprowadzających i symulatorowych dynamicznego pozycjonowania (DP Induction / Basic, DP Simulator / Advanced). Znaleźliśmy się wśród uznawanych na całym świecie ośrodków szkoleniowych DP, a ponadto akredytacja NI otworzyła możliwości międzynarodowych badań i wsółpracy w zakresie doskonalenia procedur operacyjnych DP, świadomości sytuacyjnej operatora i metodologii szkoleń. Kontakt: www.sdko.am.szczecin.plThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , +48914809717. Link do NI:

Nautical Institute
 
Prace naukowo-badawcze w symulatorze CIRM

1. W lutym 2007 r. przygotowano bazę danych akwenu podejściowego do portu Świnoujście.

2. W kwietniu 2007 r. przeprowadzono warsztaty szkoleniowe w ramach projektu UE Baltic Master.

3. W listopadzie 2007 r. przeprowadzono warsztaty szkoleniowe w ramach XII Międzynarodowej Konferencji Inżynierii Ruchu Morskiego. Do pobrania Simulation Studies , Areas and Objects Modelling

4. W lutym 2008 r. zakończono budowę modelu promu "Piast" i baz danych portu Ystad oraz przeprowadzono badania symulacyjne bezpieczeństwa manewrowania promem "Piast" w porcie Ystad.

5. W kwietniu 2008 r. zakonćzono budowę baz danych projektowanego gazoportu w Świnoujściu i przeprowadzono badania symulacyjne bezpieczeństwa manewrowania gazowcem LNG o pojemności 138 000 cbm w porcie Świnoujście.

6. W maju 2008 r. zakończono budowę modelu promu "Skania" i przeprowadzono badania symulacyjne bezpieczeństwa manewrowania promem "Skania" w porcie Ystad.

7. W czerwcu 2008 r. zakończono budowę baz danych portu Świnoujście - w szczególności terminalu promowego oraz rozpoczęto kursy szkoleniowe manewrowania promem Skania w porcie Ystad dla chiefów i kapitanów w Unity Line (Shiphandling Course for the mf Skania in Ystad harbour).

8. W lutym 2009 r. rozpoczęto prace w ramach projektu UE EfficienSea. Przeprowadzono między innymi analizy funkcjonalności e-nawigacji wykorzystując aparaturę realizowanego równolegle projektu CTN. Projekt zakończono w 2012 r.

9. W czerwcu 2009 r. rozpoczęto realizację projektu Centrum Technologii Nawigacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) 2007-2013 wspołfinansowanego ze środków UE. Projekt doprowadził do rozbudowy symulatora statku o systemy dynamicznego pozycjonowania (DP) i umożliwi realizację szerokiego zakresu prac naukowo-badawczych modelowania ruchu statku i technologii mostka zintegrowanego. Pierwszy kontrakt podpisano z firmą Kongsberg Maritime AS. Dostawa i montaż symulatora DP został zakończony w kwietniu 2010 r. Więcej na stronach: CTNhttp://irm.am.szczecin.pl/pl/dp-simulator.

kliknij, aby powiększyć

10. Na przełomie kwietnia-maja 2010 r.  przeprowadzono badania symulacyjne bezpieczeńtwa manewrowania promem "Piast" w zmodernizowanym porcie Ystad.

11. W okresie wrzesień 2010 - wrzesień 2012 zrealizowano z wykorzystaniem sprzętu CTN project badawczy rozwojowy: Opracowanie prototypu i wdrożenie zarządzania bezpieczeństwem transport morskiego w Polsce. Projekt wykonany został w konsorcjum ze szczecińską firmą Auto-Comp Management.

12. Prowadzone od 2006 roku prace badawcze związane z określeniem optymalnych parametrów terminalu LNG w Polsce, a w następstwie w Świnoujściu, oraz parametrów toru podejściowego i warunków jego bezpiecznej eksploatacji doprowadziły w marcu 2014 roku do uzyskania rekomendacji hiszpańskiej firmy Siport21 reprezentującej katarski Qatargas do przeprowadzenia badań symulacyjnych w celu ustalenia procedur współpracy gazowiec - asysta holownicza - asysta pilotowa przed pierwszym wejściem statków LNG do portu (planowanych w 2015 r.).

13. W 2014 roku rozpoczeto prace symulacyjne w ramach programu "12,5m dla Szczecina" przewidującego pogłębienie i poszerzenie toru wodnego dla statków o zanurzeniu 11,0m.

14. Trwają prace nad scenariuszami ćwiczeń szkoleniowo-badawczych.

 
Młodzi adepci nawigacji morskiej

Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego odwiedzane jest cyklicznie (średnio raz w miesiącu) przez dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Naszym celem jest, aby uczestnicy zajęć poprzez zabawę zainteresowali się nauką nawigacji i manewrowania (kierowania) statkiem morskim. Czy zajęcia rozbudziły pasję poznawania świata, a u niektórych chęć wyboru zawodu marynarza? Obejrzyj fotogalerię ...

 


Akademia Morska w Szczecinie www.am.szczecin.pl 

Valid XHTML 1.0 Transitional